Adtrade - Marknadsföring på Internet Internetmarknadsföring - Reklam på Internet
KÖPA ANNONSPLATS SÄLJA ANNONSPLATS ANNONSUTBYTE OM ADTRADE  

Personuppgiftspolicy

Annonsörer
Kontakta oss
Personuppgiftspolicy
Resurser
Ordlista
 
Adtrade hanterar information dels om medlemmar och dels om besökare som på medlemmarnas webbplatser ser annonser förmedlade av Adtrade.

Medlemsuppgifter

Vi lagrar personligt identifierbar information (som namn, företagsnamn, adress, telefonnummer, epostadress, URL) som friviligt lämnas genom våra formulär eller personlig kontakt. För att respektera den personliga integriteten samlar vi endast in uppgifter som krävs för att tjänsten ska fungera på ett för alla tillfredställande sätt. Vi lagrar även allmän information som förfrågningar, önskemål och synpunkter för att förbättra vår tjänst och kunna möta nya behov i framtiden.

Cookies

På denna webbplats utnyttjas cookies för att spara ert användarnamn. När ni loggar in på ert konto anger ni användarnamn och lösenord. Genom att utnyttja cookies kan användarnamnet sparas lokalt på er dator och nästa gång ni loggar in fylls användarnamnet i automatiskt.

Cookies används också i annonssystemet. När en besökare exponeras för en annons som levereras av Adtrade sätts en cookie innehållande ett unikt nummer. Detta nummer kan inte kopplas till den fysiska personen utan används endast till att föra statistik över antalet unika besökare som ser annonsen.

Webbläsare kan ställas in så att du automatiskt nekar cookies eller informeras om att en webbsida innehåller cookies.