Adtrade - Marknadsföring på Internet Internetmarknadsföring - Reklam på Internet
KÖPA ANNONSPLATS SÄLJA ANNONSPLATS ANNONSUTBYTE OM ADTRADE  

Avtalsvillkor annonsutbyte

Ansökan företag
Ansökan privatperson
Behörighetskrav
Avtalsvillkor
FAQ
 
Medlemmar hos Adtrade förbinder sig att följa nedanstående avtal:

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDLEMSKAP
Gäller fr o m 2003-03-12 tills vidare.

1. Varje medlem upplåter annonsutrymme på sin webbplats till vilket Adtrade förmedlar annonser. I utbyte erhåller varje medlem tillgång till annonsutrymme på andra webbplatser. Fördelningen av annonser sker i grundutförandet med förhållandet 1:2. Det innebär att då en medlem har visat två (2) annonser på sin webbplats tilldelas medlemmen en (1) visning av sin annons på en annan webbplats i nätverket.
2. Varje medlem har rätt att visa högst fyra (4) annonser per sida. Vidare får varje enskild sida ej innehålla mer än en (1) annons av formatet 468 x 60 pixlar, ej heller mer än en (1) annons av formatet 140 x 350, ej heller mer än två (2) annonser av formatet 120 x 60 och ej heller mer än tre (3) annonser av formatet 88 x 31 pixlar.
3. Samtliga annonser skall placeras så att de är direkt synliga då en besökare laddar sidan. Detta innebär konkret att samtliga annonser måste placeras så att de är fullt synliga inom 800 x 600 pixlar räknat från webbläsarens övre vänstra hörn.
4. Alla medlemmar hos Adtrade granskas och kan antingen bli accepterade eller nekade medlemskap beroende på Adtrades bedömning av webbplatsen. Adtrade har oinskränkt rätt att avböja alla webbplatser som Adtrade ej anser lämpliga. Den webbplats som innehåller eller har länkar till pornografiskt material, brottsliga aktiviteter eller rasistiskt material avlägsnas omedelbart av Adtrade. Adtrade är inte ansvarig för annonsernas innehåll eller innehållet på någon av medlemmarnas webbplatser.
5. Samtliga accesser loggas av Adtrade. En medlem får inte öka trafiken till sin webbplats genom att använda ett system som genererar besök eller på andra konstgjorda sätt öka trafiken. Missbruk av tjänsten leder till omedelbar uteslutning utan vidare kommentarer.
6. Adtrade förbehåller sig rätten att modifiera eller ändra denna överenskommelse. Adtrade förbehåller sig även rätten att ändra regler och standard för annonsprogrammet om detta bedöms som nödvändigt.
7. Godkännande av denna överenskommelse innebär att medlemmen godkänner att Adtrade lagrar lämnade uppgifter.
8. För att avsluta medlemskapet hos Adtrade skickas ett brev till support@adtrade.net innehållande användarnamn och lösenord. Vid medlemskapets upphörande förbinder sig medlemmen att ta bort alla länkar till Adtrade från sin webbplats.

 Adobe Acrobat Reader (PDF) Avtalsvillkoren i pdf-format