Adtrade - Marknadsföring på Internet Internetmarknadsföring - Reklam på Internet
KÖPA ANNONSPLATS SÄLJA ANNONSPLATS ANNONSUTBYTE OM ADTRADE  

Behörighetskrav - partnerprogram

Annonsörer
Ansökan
Behörighetskrav
Avtalsvillkor
FAQ
  Endast svenska, företagsägda webbplatser med hög trafik tillåts medlemskap i partnerprogrammet.

Följande punkter måste uppfyllas av de webbplatser som önskar delta i partnerprogrammet:

  • Betalningsmottagaren ska vara ett momsregistrerat företag
  • Minst 300 000 annonsexponeringar per månad
  • Rikta sig till svenska besökare
  • Ej innehålla eller länka till material som kan anses som stötande eller integritetskränkande så som pornografi, rasism eller brottsliga aktiviteter

    Då ovanstående punkter är uppfylda gör Adtrade en helhetsbedömning av webbplatsen och fattar därefter beslut om medlemskap.

  •