Adtrade - Marknadsföring på Internet Internetmarknadsföring - Reklam på Internet
KÖPA ANNONSPLATS SÄLJA ANNONSPLATS ANNONSUTBYTE OM ADTRADE  

Avtalsvillkor - partnerprogram

Annonsörer
Ansökan
Behörighetskrav
Avtalsvillkor
FAQ
 
Partner hos Adtrade förbinder sig att följa nedanstående avtal:

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PARTNERSKAP
Gäller fr o m 2004-01-21 tills vidare.

1. Adtrade har utvecklat och tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för Dig att erhålla ersättning för upplåtande av annonsutrymme på din webbplats. För att kunna använda tjänsten måste Du acceptera dessa avtalsvillkor och bli en godkänd s.k. "Partner". Du får inte använda tjänsten om du inte godkänner dessa villkor. Detta Avtal ingås mellan Adtrade Sverige, org nr 969625-6404, nedan kallat "Adtrade" och Dig, nedan kallad "Partner".
2. Ersättning till Partner utgår enligt vid varje tillfälle gällande avtal för respektive annonsör. Ersättning kan till exempel utgå för en annonsvisning, ett klick på en annons eller ett avslut genererat på annonsörens webbplats.
3. Utbetalning av ersättning sker på begäran av Partner. Partner har rätt att en gång per månad fakturera innestående belopp. Utbetalning sker avgiftsfritt till svenskt bank- eller postgiro. En utbetalning förutsätter att berörd annonsör först har betalat sin faktura till Adtrade.
4. Alla Partners hos Adtrade granskas och kan antingen bli accepterade eller nekade partnerskap beroende på Adtrades bedömning av webbplatsen. Adtrade har oinskränkt rätt att avböja alla webbplatser som Adtrade ej anser lämpliga. Den webbplats som innehåller eller har länkar till pornografiskt material, brottsliga aktiviteter eller rasistiskt material avlägsnas omedelbart av Adtrade. Adtrade är inte ansvarig för annonsernas innehåll eller innehållet på någon av Partners webbplatser.
5. Samtliga accesser loggas av Adtrade. En Partner får inte öka trafiken till sin webbplats genom att använda ett system som genererar besök eller på andra konstgjorda sätt öka trafiken. Missbruk av tjänsten leder till omedelbar uteslutning utan vidare kommentarer.
6. Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick. Adtrade ansvarar inte för de eventuella skador som Partner kan drabbas av på grund av tjänsten eller på grund av användandet av denna. Adtrade ansvarar inte för felaktigheter eller avbrott i tillgängligheten av tjänsten. Adtrade ansvarar inte heller för felaktig implementering på Partners webbplats.
7. Adtrade förbehåller sig rätten att modifiera eller ändra denna överenskommelse. Adtrade förbehåller sig även rätten att ändra regler och standard för annonsprogrammet om detta bedöms som nödvändigt.
8. Godkännande av denna överenskommelse innebär att Partner godkänner att Adtrade lagrar lämnade uppgifter.
9. För att avsluta partnerskapet hos Adtrade skickas ett brev till support@adtrade.net innehållande användarnamn och lösenord. Vid partnerskapets upphörande förbinder sig Partner att ta bort alla länkar till Adtrade från sin webbplats.

 Adobe Acrobat Reader (PDF) Avtalsvillkoren i pdf-format